A. Poškos knygos Nuo Baltijos iki Bengalijos pristatymas Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje (medžiaga paimta iš www.pasvalys.lt TV LANGS)

LRT studijoje, „Labas rytas" laidoje, buvo pasitikti keliautojai motociklais, kurie pakartojo legendinio keliautojo Antano Poškos kelionę į Kaukazą.
(medžiaga paimta iš www.lrt.lt)

Skiriama keliautojo A. Poškos 1928 m. kelionei motociklu aplink Baltijos jūrą atkartoti.